برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

looky there

looky there را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
اونجارو!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی looky there مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )