برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

look up

/ˈlʊkˈəp/ /lʊkʌp/

معنی: نگاه کردن، متوسل شدن به
معانی دیگر: 1- (در لغت نامه یا فهرست و غیره) جستجو کردن 2- (عامیانه) سراغ کسی رفتن، سر زدن به 3- (عامیانه) بهتر شدن، بهبود یافتن، مراجعه، مراجعه ای

بررسی کلمه look up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to search for and locate (information), as in a reference book.
مشابه: hunt up, research, search for

- I looked up the mileage in the atlas.
[ترجمه ترگمان] کیلومتر شمار را در نقشه بررسی کردم
[ترجمه گوگل] من مسافت پیموده شده در اطلس را نگاه کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: in computing, the capacity to search for and locate information in an electronic database.

- This dictionary website has fast look-up.
[ترجمه ترگمان] این وب سایت فرهنگ لغت به سرعت به بالا نگاه می‌کند
[ترجمه گوگل] این وب سایت فرهنگ لغت جستجوی سریع دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: in computing, of or pertaining to look-up.

واژه look up در جمله های نمونه

1. Look up the trains to Beijing in the timetable.
[ترجمه Mehrnaz] به برنامه زمانی قطارهابه پکن نگاه کن
|
[ترجمه ترگمان]قطارها را در برنامه زمانی به پکن نگاه کنید
[ترجمه گوگل]نگاهی به قطارها در پیمایش در پکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They all look up to their teacher.
[ترجمه هانیه] آنها همگی به معلم خود احترام میگذارند
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها همگی به معلم خود نگاه می‌کنند
[ترجمه گوگل]همه آنها به معلمشان نگاه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Occasionally Alice would look up from her books.
[ترجمه حمیدرضا عرب] گاهی الیس تمایل دارد از کتاب هایش دیدن کند
...

مترادف look up

نگاه کردن (فعل)
eye , regard , look , see , look up
متوسل شدن به (فعل)
look up

معنی عبارات مرتبط با look up به فارسی

1- همه جا راگشتن 2- دقیقا بررسی کردن، مورد آزمایش قرار دادن
جدول مراجعه ای
والا شمردن، با نظر تحسین آمیز نگریستن
مراجعه به جدول

معنی look up در دیکشنری تخصصی

look up
[کامپیوتر] جستجو
[ریاضیات] پیدا کردن، جستجو کردن
[کامپیوتر] جستجوی جدول ؛ مراجعه به جدول

معنی کلمه look up به انگلیسی

look up
• search for information (i.e. in books)
look up to
• admire, be impressed by someone; model oneself after someone (usually an older person)

look up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Parisa
To find a word in a book or on a computer to learn its meaning.
احسان جهروتی
ردیف شدن اوضاع
wanton
admire some body
کاوه
سرک کشیدن
Ghazal
پیدا کن
N_ye
Look (sth)up
مراجعه کردن
برای مثال (کلمه ای را در دیکشنری پیدا کردن )
رضا
بهبود پیدا کردن، یافتن، جستجو کردن اطلاعات ( در کتاب و ..)،
زهره
look up to می شه admire
look something up میشه search
look someone upمی شه احوال پرسی یا greathing
look up به تنهایی میشه progress
89-Aida
respect somebody
احترام گذاشتن
Maryam
دقت کردن
میثم علیزاده
1. Look up
بهتر شدن، پیشرفت محسوس داشتن
2. Look something up
جستجو کردن چیزی( در اینترنت یا کتاب)
3. Look someone up
به کسی سر زدن

* اگر up مربوط به خود فعل نباشد و دقیقا بعد از look بیاید آنوقت معنی " بالا را نگاه کردن" میدهد.
Haniyeh
در کتاب مرجع دنبال معنی گشتن
محمد جواد علیزاده
بررسی کردن
حمیدرضا عرب
نگاه کردن .جستجو کردن .مراجعه کردن .
ندا سلیمی
والا شمردن، تحسین کردن
ابوالفضل بهوندیوسفی
ستایش کردن
محمد
The villagers looked up from their work
اهالی روستا از کار خود دست کشیدند
محسن عابدی
get better
for example: Business was bad, but now things are looking up
Zarymeidany
I look up my family means I admire my family. I speak highly about them and I proud of then
عمران محمدی دادکان
جست و جو کردن لغت
مهدی باقری
در رابطه با معنی احترام گذاشتن و تحسین کردن کسی
این فریزال با حرف اضافه to همراه است
Look up to sb
عاطفه موسوی
الگو قرار دادن
علی
جستجو کردن
Farhood
نگاه کردن

He ran (= pushed) his fingers through his hair and looked up at me
فریار
Look up به معنی پیشرفت کردن و ارتقا تو چیزی
Things look up fourthly...
ولی look sth up به معنی جستجو کردن و پیدا کردن...
I look it up in dictionary....
Seyyedalith
یه سری زدن
مجید رحمت خواه
1- look up بهتر شدن - بهبود یافتن
2 - look ( something) up جستجو کردن
3 - look ( someone ) up سر زدن - احوالپرسی کردن
4 - look ( someone ) up to احترام گذاشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی look up

کلمه : look up
املای فارسی : لوک آاپ
اشتباه تایپی : مخخن عح
عکس look up : در گوگل

آیا معنی look up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )