برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

look past

look past را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صبا
معنی تلویحی:
نادیده گرفتن
فراموش کردن
بخشیدن
حوا میرمحمدیان
پیش بینی
برنامه ریزی برای آینده
نادیده گرفتن
سینا
نادیده گرفتن ، پشت سر کسی یا چیزی نگاه کردن
I looked past him
پشت سر او (آنطرف او) را نگاه کردم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی look past مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )