برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

look over one's shoulder

look over one's shoulder را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
نگرانی از وقوع اتفاقی ناگوار
زهرا احمدی
کسی را به خطر انداختن یا باعث دردسر کسی شدن (تهدید برای کسی بودن)
keeping watch for danger or threating to someone
امین جهانگرد
to watch carefully what someone is doing,
especially so that you can criticize them
کسی را پاییدن ک کارش و درست انجام بده(مثل حسابرس شرکت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی look over one's shoulder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )