برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
look - at - you

look at you

look at you را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Afsan
چشمم روشن
سرداری
وهو.نگاش کن
اکبر
معنی لغوی نگاه کن به تو
منظور ش اینه که اون شخص شبیه تو است یا قیافش به تو رفته
Afsan lotfi
چشمم روشن
Nasim
اینو ببین ، نگاش کن (منظور به مخاطب خاصی نیست )
محمدرضا ایوبی صانع
when you are hyping someone up, it could be anybody, it's an expression you use

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی look at you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )