برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1430 100 1

long standing


دیرین، از مدت ها پیش، از دیرگاه (long standing هم می نویسند)

واژه long standing در جمله های نمونه

1. a long-standing enmity
دشمنی دیرین

2. the long-standing enmity between those two families
دشمنی دیرین میان آن دو خانواده

معنی کلمه long standing به انگلیسی

long standing
• a long-standing situation has existed for a long time.
a quarrel of long standing
• very old quarrel, long-standing dispute

long standing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nima Abdollahpour
بلند مدت، طولانی مدت
مریم
دیرینه، طولانی مدت، همیشگی، دراز مدت، دیرباز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی long standing
کلمه : long standing
املای فارسی : لنگ ستندینگ
اشتباه تایپی : مخدل سفشدیهدل
عکس long standing : در گوگل

آیا معنی long standing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )