برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

lollygag


(عامیانه) وقت را به بطالت گذراندن، وقت تلف کردن، پلکیدن

بررسی کلمه lollygag

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: lollygags, lollygagging, lollygagged
• : تعریف: to waste time in trivial or pointless activity or in inactivity.
مشابه: dally, fool, idle

معنی کلمه lollygag به انگلیسی

lollygag
• loiter, dawdle, dally; waste time, goof off; flirt (slang)

lollygag را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید مهدی موسوی مهر
to spend time in an aimless or lazy way
Figure
قدم زدن بدون هدف خاصی، پرسه زدن، پلکیدن
To pass time idly, without doing anything in particular
Hang around
Dawdle

!Don't lollygag! Or we will miss our bus

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lollygag

کلمه : lollygag
املای فارسی : لللیگگ
اشتباه تایپی : مخممغلشل
عکس lollygag : در گوگل

آیا معنی lollygag مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )