برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

logic network

/ˈlɑːdʒɪkˈneˌtwərk/ /ˈlɒdʒɪkˈnetwɜːk/

شبکه منطقی

معنی logic network در دیکشنری تخصصی

logic network
[ریاضیات] شبکه ی منطقی

logic network را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی logic network

کلمه : logic network
املای فارسی : لاجیک نتورک
اشتباه تایپی : مخلهز دثفصخقن
عکس logic network : در گوگل

آیا معنی logic network مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )