برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

logic multiply

/ˈlɑːdʒɪkˈməltəˌplaɪ/ /ˈlɒdʒɪkˈmʌltɪplaɪ/

ضرب منطقی

معنی logic multiply در دیکشنری تخصصی

logic multiply
[ریاضیات] ضرب منطقی

logic multiply را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی logic multiply

کلمه : logic multiply
املای فارسی : لاجیک مولتیپلی
اشتباه تایپی : مخلهز ئعمفهحمغ
عکس logic multiply : در گوگل

آیا معنی logic multiply مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )