برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

logic level

معنی logic level در دیکشنری تخصصی

logic level
[برق و الکترونیک] سطح منطقی یکی از دو ولتاژِ که مقادیر آنها به طور مجازی برای نمایش اعداد دودویی 1 و 0 در یک سیستم دیجیتالی خاص انتخاب می شود . دامنه و قطبیت سطوح ولتاژ باید برای جلو گیری از اشکال در یک کاربرد ویژه تعیین شود . زیرا سطحی که برای 1 استفده می شود می تواند بالاتر یا پایین تر از سطح O باشد عبارتهایی مانند منطق مثبت ، منطق منفی ، منطق عادی و منطق معکوس مبهم اند زیرا می توانند برای قطعات PNP و NPN معانی مختلف داشته باشند .

logic level را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی logic level مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )