برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1609 100 1
شبکه مترجمین ایران

logic instruction

/ˈlɑːdʒɪkˌɪnˈstrəkʃn̩/ /ˈlɒdʒɪkɪnˈstrʌkʃn̩/

دستورالعمل منطقی

معنی logic instruction در دیکشنری تخصصی

logic instruction
[ریاضیات] دستورالعمل منطقی

logic instruction را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی logic instruction

کلمه : logic instruction
املای فارسی : لاجیک اینستروکتین
اشتباه تایپی : مخلهز هدسفقعزفهخد
عکس logic instruction : در گوگل

آیا معنی logic instruction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )