برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

log likelihood

log likelihood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
لگاریتم درستنمایی
مرتضی بزرگیان
درست‌نمایی بر حسب لگاریتم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی log likelihood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )