برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

lodgment

/ˈlɒdʒmənt/ /ˈlɒdʒmənt/

معنی: استقرار، منزل گیری، سپارش پول، ودیعهگذاری
معانی دیگر: خانه یا اتاق کرایه ای، مسکن، کرایه داری، کرایه نشینی، انباشتگی چیزهای گردآوری شده، چیزهای دست و پاگیر، lodgement منزل گیری، جایگزینی، موضع گیری

بررسی کلمه lodgment

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of lodging or condition of being lodged.

(2) تعریف: a place where someone or something may lodge; lodging or lodgings.
مشابه: accommodation

(3) تعریف: a military foothold or position gained in enemy or sometimes neutral territory.

واژه lodgment در جمله های نمونه

1. He found a temporary lodgment in Paris.
[ترجمه ترگمان]او یک lodgment موقت در پاریس پیدا کرد
[ترجمه گوگل]او در پاریس محل اقامت موقت پیدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Forcible taking of lodgment without presenting proper identification documentation, or refusing to register for the lodgment.
[ترجمه ترگمان]بدون ارائه اسناد شناسایی مناسب، بدون ارائه اسناد شناسایی مناسب، یا امتناع از ثبت‌نام برای the
[ترجمه گوگل]اجابت اجباری اجباری بدون ارائه اسناد شناسایی مناسب و یا عدم ثبت نام برای محل اقامت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Lawyers want to the force former lodgment to take DNA test to exderish the facts.
[ترجمه ترگمان]وکلا می‌خواهند the سابق را وادار به آزمایش DNA کنند تا حقایق را تصحیح کنند
[ترجمه گوگل]وکلا می خواهند به تقاضای سابق اجباری برای انجام آزمایش DNA برای تحمیل حقایق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They should also spend no less than 16 months in Victoria during the 2month period immediately preceding lodgment of their Permanent Residency Visa application with DIAC.
...

مترادف lodgment

استقرار (اسم)
confirmation , establishment , pitch , lodgement , lodgment , solidification
منزل گیری (اسم)
lodgement , lodgment
سپارش پول (اسم)
lodgement , lodgment
ودیعهگذاری (اسم)
lodgement , lodgment

معنی عبارات مرتبط با lodgment به فارسی

منزل گیری، سپارش پول، ودیعه گذاری، موضع، جاپا، موقعیت، پایگاه

معنی کلمه lodgment به انگلیسی

lodgment
• act of staying in a place overnight; act of being lodged; deposit, something entrusted; position built on conquered enemy land; place for lodging, inn

lodgment را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lodgment

کلمه : lodgment
املای فارسی : لدگمنت
اشتباه تایپی : مخیلئثدف
عکس lodgment : در گوگل

آیا معنی lodgment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )