برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

lodgment or lodge


منزل گیری، سپارش پول، ودیعه گذاری، موضع، جاپا، موقعیت، پایگاه

lodgment or lodge را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lodgment or lodge

کلمه : lodgment or lodge
املای فارسی : لدگمنت آور لدگ
اشتباه تایپی : مخیلئثدف خق مخیلث
عکس lodgment or lodge : در گوگل

آیا معنی lodgment or lodge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )