برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

lodging

/ˈlɑːdʒɪŋ/ /ˈlɒdʒɪŋ/

معنی: منزل، مسکن، محل سکونت، اطاق کرایهای
معانی دیگر: (به ویژه موقت) مسکن، خانه، زیستگاه، کرایه نشینی، کرایه داری

بررسی کلمه lodging

اسم ( noun )
(1) تعریف: a place to live in, esp. temporarily; dwelling.
مترادف: accommodation, housing, quarters
مشابه: camp, dwelling, place, quarter, room, room and board, shelter

(2) تعریف: (often pl.) a room or rooms rented as living quarters.
مترادف: apartment, flat, rooms
مشابه: accommodation, address, billet, camp, domicile, habitation, home, house, housing, pad, place, residence, shelter

واژه lodging در جمله های نمونه

1. We are lodging with Mr. Brown.
[ترجمه ترگمان]ما با آقای براون منزل داریم
[ترجمه گوگل]ما با آقای براون ملاقات می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's £90 a week for board and lodging .
[ترجمه هادی] هفته ای 90 پوند برای غذا و محل اقامت
|
[ترجمه ترگمان]هفته‌ای ۹۰ پوند برای غذا و غذا
[ترجمه گوگل]این 90 پوند در هفته برای هیئت مدیره و مسکن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Who will look to his board and lodging?
[ترجمه ترگمان]چه کسی به خانه و پانسیون او نگاه خواهد کرد؟
[ترجمه گوگل]چه کسی به هیئت مدیره و مسکن خود نگاه خواهد کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He pays £90 a week board and lodging.
[ترجمه ترگمان]او ۹۰ پوند در هفته ...

مترادف lodging

منزل (اسم)
house , abode , accommodation , apartment , hearth , dwelling , habitation , lodging , lodge , destination , hospice , inn , caravan-serai , halting place
مسکن (اسم)
house , abode , dwelling , housing , habitation , lodging , domicile , stead , roof , settlement , wigwam , long house
محل سکونت (اسم)
lodging , habitat
اطاق کرایهای (اسم)
lodging

معنی عبارات مرتبط با lodging به فارسی

رجوع شود به: rooming house، محل کرایه دادن اطاق، مسافرخانه، مهمانخانه

معنی کلمه lodging به انگلیسی

lodging
• place to live; place where people stay for a short period of time, sleeping accommodation
• if you are provided with lodging, you are provided with a place to stay for a period of time.
• if you live in lodgings, you live in part of someone's house and pay them for this.
• see also lodge.
lodging house
• rooming house, location where one can rent a bed
lodging place
• hostel, guest house
board and lodging
• meals and a place to sleep (addition to a salary given to someone working away from home, service offered by a hotel)
• board and lodging consists of food and a place to sleep, usually provided in a boarding house or sometimes offered as part of the conditions of a job.

lodging را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
۱- محل اقامت موقتی a temporary place to stay or live
۲- اقامت accommodation
A fee for board and lodging : هزینه خورد و خوراک و اقامت

Airfare and lodging alone can be costly, without even factoring in the cost of food
سارافرجپور
مسکن موقتی
مسکن کرایه ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lodging

کلمه : lodging
املای فارسی : لدگینگ
اشتباه تایپی : مخیلهدل
عکس lodging : در گوگل

آیا معنی lodging مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )