برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

lodging house

/ˈlɑːdʒɪŋhaʊs/ /ˈlɒdʒɪŋhaʊs/

معنی: مسافرخانه، مهمانخانه، محل کرایه دادن اطاق
معانی دیگر: رجوع شود به: rooming house

واژه lodging house در جمله های نمونه

1. Several of them board at the same lodging house.
[ترجمه ترگمان]چند تن از آن‌ها در یک خانه مسکن داشتند
[ترجمه گوگل]چندین نفر از آنها در یک خانه مسکونی قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There was a small hotel, or lodging house.
[ترجمه ترگمان]یک هتل کوچک و یا یک خانه کوچک وجود داشت
[ترجمه گوگل]یک هتل کوچک یا خانه مسکن وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Approaching the lodging house it looks as if the old harridan has got a gang together to repel unwelcome boarders.
[ترجمه ترگمان]دارد به خانه نزدیک می‌شود انگار که پیرزن زشت با هم دسته دسته از boarders را دفع می‌کند
[ترجمه گوگل]نزدیک شدن به خانه خوابگاه، به نظر میرسد که هارگریان قدیمی یک باند را برای کنار کشیدن از طرفداران ناخواسته داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The construction of Beijing University Wu Daokou student lodging house began in Beijing at the end of 2000.
[ترجمه ترگمان]ساخت خانه دانشجویی \"وو Daokou\" در پکن در پایان سال ۲۰۰۰ در پکن آغا ...

مترادف lodging house

مسافرخانه (اسم)
inn , hotel , motel , lodging house
مهمانخانه (اسم)
inn , public house , hotel , lodging house
محل کرایه دادن اطاق (اسم)
lodging house

معنی کلمه lodging house به انگلیسی

lodging house
• rooming house, location where one can rent a bed

lodging house را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lodging house

کلمه : lodging house
املای فارسی : لدگینگ هوس
اشتباه تایپی : مخیلهدل اخعسث
عکس lodging house : در گوگل

آیا معنی lodging house مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )