برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1407 100 1

lock in

معنی lock in در دیکشنری تخصصی

lock in
[برق و الکترونیک] قفل کردن همزمان سازی دو نوسان ساز با تزویج آنها به یکدیگر با اعمال پالسهای همزمانی به طوری که بسامدهای آنها برابر با نسبت بسامدهای آنها یک عدد صحیح باشد .
[برق و الکترونیک] تقویت کننده قفل شونده تقویت کننده ای که از نوعی همزمان سازی خودکار با سیگنال مرجعی خارجی برای آشکار سازی و اندازه گیری تابش الکترومغناطیسی بسیار ضعیف در طول موجهای رایویی یا نوری با وجود سطح نویز بسیار بالا استفاده می کند . در کار بردهای اپتوالکترونیکی می توان سیگنال مرجعی که به طور همزمان با چرخ برش تولید می شود . برید . انواع دیگر در بسامدهای رادیویی از آشکار سازهای حساس به فاز همراه با یک برشگر سیگنال و منبع بسامد مرجع خارجی ، استفاده می کنند . قفل شدن روی سیگنال تکرار شونده ی بسیار ضعیف نویز و سایر بسامدهای تداخلی را رد می کند .
[برق و الکترونیک] محدوده ی قفل محدوده ی بسامدی که نوسان ساز می تواند در آن با سیگنال همزمان ساز، همزمان شود .

lock in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
سخت درگير كاري بودن
Vafa
به خود جذب کردن
در خود حبس کردن
مصطفی
قفل شدگی
مهدی قائدی
در خود نگه داشتن
مرتضی بزرگیان
از بیرون در را روی کسی بستن
دنا ترنسلیت
an arrangement according to which a person or company is obliged to deal only with a specific company.
a protest demonstration in which a group locks itself within an office or factory.
توافقی که طبق آن شخص یا شرکت موظف است فقط با یک شرکت خاص معامله کند.
تظاهرات اعتراضی که در آن گروهی خود را در داخل یک دفتر یا کارخانه قفل می کند.
محدثه فرومدی
تغییرناپذیری
English User
به چنگ آوردن

People are jumping to purchase homes and lock in affordable mortgage rates before they increase.
مجتبی
تمرکز و فوکوس کردن رو چیزی،گیر کردن تو چیزی...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lock in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )