برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

location counter

/loʊˈkeɪʃn̩ˈkaʊntər/ /ləʊˈkeɪʃn̩ˈkaʊntə/

مکان شمار

location counter را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی location counter

کلمه : location counter
املای فارسی : لوکیشن کانتر
اشتباه تایپی : مخزشفهخد زخعدفثق
عکس location counter : در گوگل

آیا معنی location counter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )