برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1405 100 1

lobed

/loʊbd/ /ləʊbd/

لپ دار، لپی، نرمدار، لخته لخته، فصفص، بریده بریده، چند جزئی

بررسی کلمه lobed

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having or formed as a lobe or lobes.

(2) تعریف: of a leaf, having divisions that reach about halfway to the base.

واژه lobed در جمله های نمونه

1. The mature leaves are deeply lobed, often curling at the edges.
[ترجمه ترگمان]برگ‌های بالغ به شدت lobed هستند و اغلب در لبه‌ها پیچ‌وتاب می‌خورند
[ترجمه گوگل]برگ های بالغ عمیقا لوبیده اند، اغلب در لبه ها پیچش می زنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Asiatic vine with three - lobed leaves and purple berries.
[ترجمه ترگمان]تاک آسیایی با برگ‌های سه - و دانه‌های ارغوانی
[ترجمه گوگل]انگور آسیایی با برگ های سه برگ و توت های بنفش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Leaf blade lobed more than 50% to base.
[ترجمه ترگمان]تیغه برگ بیشتر از ۵۰ درصد به پایه می‌رسد
[ترجمه گوگل]تیغه برگ بیش از 50٪ به پایه بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Leaves undivided or 3- or 5(or - lobed, margin usually serrate.
[ترجمه ترگمان]برگ‌ها به صورت یکپارچه یا ۳ - یا ۵ (یا - lobed)، حاشیه معمولا serrate ترک می‌کنند
[ترجمه گوگل]برگهای تقسیم نشده یا 3 یا 5 (یا - لوبید، حاشیه معمولا مرطوب است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه lobed به انگلیسی

lobed
• having a lobe or lobes, having a certain kind of lobe

lobed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرید
لبه، موتور دوّار (برای مثال برخی از اتومبیل‌های مزدا) یک روتور سه لبه یا مثلثی دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lobed
کلمه : lobed
املای فارسی : لبد
اشتباه تایپی : مخذثی
عکس lobed : در گوگل

آیا معنی lobed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )