برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1430 100 1

loamy

/ˈloʊmi/ /ˈləʊmi/

معنی: مثل خاک رس یا خاک
معانی دیگر: مثل خاک رس یا خاک گلدانی

واژه loamy در جمله های نمونه

1. I saw myself scooping out handfuls of soft loamy earth.
[ترجمه ترگمان]خودم را دیدم که مشت مشت خاک نرم و نرم را بیرون آوردم
[ترجمه گوگل]من خودم را دیدم تعداد انگشت شماری از زمین لومن نرم را از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The rich loamy smell of the fen autumn night washed over his face; strong, yet fresh.
[ترجمه ترگمان]بوی غنی شب پاییزی در چهره او رخت بر بسته بود؛ قوی، با این حال تازه
[ترجمه گوگل]بوی عطر و طعم عطر پانزده پاییز روی صورتش شسته شد قوی، هنوز تازه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cabbages should be grown in a rich, loamy soil that is not too acid.
[ترجمه ترگمان]خاک رس باید در خاک رس غنی و خاکبرگ رشد یابد که بیش از حد اسیدی نباشد
[ترجمه گوگل]کلم بروکلی باید در یک خاک غنی از لعابی رشد کند که بیش از حد اسیدی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The fast-growing, glossy evergreen prefers a loamy, well-draining soil and is drought-tolerant in these conditions.
[ترجمه ترگمان]همیشه‌سبز در حال رشد و رشد سریع، خاک خوب آبکشی شده را ترجیح ...

مترادف loamy

مثل خاک رس یا خاک (صفت)
loamy

معنی loamy در دیکشنری تخصصی

loamy
[خاک شناسی] لومی
[خاک شناسی] شن درشت لومی
[خاک شناسی] شن ریز لومی
[خاک شناسی] شن لومی
[خاک شناسی] شن بسیار ریز لومی

معنی کلمه loamy به انگلیسی

loamy
• of or pertaining to loam, resembling loam

loamy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضارضائی
گیاخاک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی loamy
کلمه : loamy
املای فارسی : لمی
اشتباه تایپی : مخشئغ
عکس loamy : در گوگل

آیا معنی loamy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )