برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

liver trouble


ناخوشی جگر، مر­کبد

liver trouble را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی liver trouble

کلمه : liver trouble
املای فارسی : لیور تروبل
اشتباه تایپی : مهرثق فقخعذمث
عکس liver trouble : در گوگل

آیا معنی liver trouble مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )