برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
liven - up

liven up

liven up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد شاهد
1. هیجان انگیزتر شدن - هیجان انگیزتر کردن یک رویداد
2. جذابتر کردن ظاهر، طعم و مزه و غیره چیزی
3. بیشتر علاقمند یا هیجان زده شدن یا این احساسات را در کسی ایجاد کردن
Mysm66
تغییر مثبت ایجاد کردن، بهتر کردن
علیرضا حسن پور
انرژی دادن ، تحریک کردن
Pouria
با حال تر کردن یا شدن
Figure
Making things better
to become more interesting and exciting, or to make something become like this:
A new coat of paint would liven the kitchen up.
Liven up your meals with fresh herbs and spices. The party livened up as soon as Sally arrived. Making things better.
Mahdad
جان گرفتن، دوباره احیا شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی liven up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )