برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1471 100 1

lived

بررسی کلمه lived

پسوند ( suffix )
• : تعریف: having a life of (such) a kind or length.

- short-lived
[ترجمه ترگمان] عمر کوتاهی دارد
[ترجمه گوگل] کوتاه مدت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه lived در جمله های نمونه

1. he lived a holy life
او با پرهیزکاری زندگی کرد.

2. he lived a long life
او خیلی عمر کرد.

3. he lived a simple and abnegating life
او به طور ساده و ایثارگرانه‌ای زندگی می‌کرد.

4. he lived a useful life
او زندگی پرثمری داشت.

5. he lived here formerly
سابقا اینجا زندگی می‌کرد.

6. he lived in a three-story house
او در یک خانه‌ی سه اشکوبه زندگی می‌کرد.

7. he lived in an old croft
او در یک کلبه‌ی روستایی قدیمی زندگی می‌کرد.

8. he lived in luxury and ease
او در تجمل و راحتی زنگی می‌کرد.

9. he lived in the orient for several years
چندین سال در خاور دور زندگی کرد.

10. he lived simply and avoided extravagance
او ساده زندگی می‌کرد و از ولخرجی خودداری می‌نمود.

11. he lived to the ripe age of ninety
تا سن پیشرفته‌ی نودسالگی زندگی کرد.

12. i lived with her for a week and savored every minute of it
یک هفته با او زندگی کردم و هر دقیقه‌ی آن برایم لذت‌بخش بود.

13. orphans lived in utmost misery ...

معنی عبارات مرتبط با lived به فارسی

دارای عمر دراز، دراز عمر، معمر، پر عمر
کوتاه عمر، کوته زی، کم دوام، کوتاه مدت، گذرا، زودگذر، کم عمر، بی دوام

معنی کلمه lived به انگلیسی

lived
• having life, having a certain kind of life (used mainly in combination)
lived beyond his means
• spend more money than one earns
lived from day to day
• lived in the present without thinking about tomorrow
lived from hand to mouth
• barely lived at all, lived very modestly, could barely afford anything
lived frugally
• lived in an economically conservative manner, lived in a way that was not characterized by freely spending money
lived happily
• lived joyously, lived in happiness
lived his life
• lived according to his personal beliefs and world views
lived long
• had a long life, lived many years
lived on
• existed on, subsisted on; continued to live
lived up to his principles
• stuck to his beliefs, did not compromise his personal convictions
for as long as he lived
• during his entire lifetime
long lived
• something that is long-lived lives or lasts for a long time.
short lived
• something that is short-lived does not last very long.

lived را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Pro
زندگی
neda
زیسته
Ghoo
زندگی می کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lived مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران