برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

live down

/ˈlaɪvˈdaʊn/ /laɪvdaʊn/

(خاطره ی شکست یا شرم یا فاجعه و غیره را) منکوب کردن و به زندگی ادامه دادن، باخاطرات زنده ماندن

واژه live down در جمله های نمونه

1. It will be difficult to live down this humiliation.
[ترجمه ترگمان]زندگی کردن با این تحقیر سخت خواهد بود
[ترجمه گوگل]این تحقیر کردن زندگی دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Labour was also unable to live down its reputation as the party of high taxes.
[ترجمه ترگمان]همچنین حزب کارگر نتوانست به عنوان حزب مالیات‌های بالا زندگی کند
[ترجمه گوگل]کار نیز نتوانست شهرت خود را به عنوان حزب مالیات بالا زندگی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They've gone to live down south.
[ترجمه ترگمان]اونا رفتن تا جنوب زندگی کنن
[ترجمه گوگل]آنها رفته اند تا به جنوب زندگی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's impossible for him to live down the insult given by his political opponent.
[ترجمه ترگمان]برای او غیر ممکن است که در مقابل توهینی که به رقیب سیاسی او روا داشته باشد زندگی کند
[ترجمه گوگل]برای او غیر ممکن است که توهین هایی که توسط مخالف سیاسی وی انجام شده است زندگی کند
[ترجمه شما] ...

live down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میرویس
به مرور زمان فراموش کردن هم دارد یا نه
Payam
Never live sth down :هیچ وقت از خاطر کسی نمیره کسی هیچ وقت فراموش نمیکنه
I'll never live down the fact that I split champagne down my boss's trousers
سعد
دوباره (در زندگی) سر بلند کردن.
Sunflower
Live it / this down


To make people forget something embarrassing you did
To get over an embarrassing event


این عبارت وقتی استفاده میشه که
سعی میکنی کار خجالت آوری یا اشتباه بزرگی راکه انجام دادی را فراموش کنی.

یا وقتی سعی میکنی بقیه اشتباه بزرگ یا کاری که کردی رو یا افتضاحی رو که به بار آوردی رو فراموش کن.Well, If it doesn't work, I'll never let Spock live it down.
Star Trek TOS
اگه این راه جواب نده، هیچ وقت اجازه نمیدم-محالِ بزارم اسپاک این اشتباهشو فراموش کنه!


I'll never live this down. This Vulcan is telling me how to operate.
محال این اتفاق شرم آور را فراموش کنم...
محال هیچ وقت با این حقیقت کنار بیام که این "والکِن" یه روزی بهم میگفت جوری عمل کنم.

Star Trek TOS
توبا
فراموش کردن
رضا حیدری
فراموش کردن (یک اتفاق خجالت آور)

# He hopes to live down the scandal
# It will be difficult to live down this humiliation
# I wish I'd never opened my mouth in the meeting, I'm never going to live it down

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی live down

کلمه : live down
املای فارسی : لایو دون
اشتباه تایپی : مهرث یخصد
عکس live down : در گوگل

آیا معنی live down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )