برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1426 100 1

live and let live


گذشت و اغماض داشتن، در کار دیگران دخالت نکردن، زیست کن و بگذاز بزیند

واژه live and let live در جمله های نمونه

1. Live and let live.
[ترجمه اردشیری علی رضا] تو زندگی تو بکن واگذار دیگران زندگیشان بکنند
|
[ترجمه ترگمان]زندگی کنید و زندگی کنید
[ترجمه گوگل]زنده بمانید و بگذارید زندگی کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The attitude is we live and let live. This is actually an amazing change in values in a rather short time and it's an example of freedom from religion. Thomas Wolfe
[ترجمه ترگمان]نگرش این است که ما زندگی می‌کنیم و زندگی می‌کنیم این در واقع یک تغییر شگفت‌انگیز در ارزش‌ها در یک زمان نسبتا کوتاه است و یک مثال آزادی از مذهب است توماس ولف
[ترجمه گوگل]نگرش ما زندگی و اجازه زندگی است این یک تغییر شگفت انگیز در ارزش ها در زمان کوتاهی است و نمونه ای از آزادی از دین است توماس ولف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She couldn't live and let live.
[ترجمه ترگمان]او نمی‌توانست زندگی کند و بگذارد زنده بماند
[ترجمه گوگل]او نمیتواند زندگی کند و زندگی کند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه live and let live به انگلیسی

live and let live
• each person should live according to his/her own beliefs and world views

live and let live را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لی لی
سرت تو کار خودت باشه
Baball
اعتقاد و‌نحوه زندگی دیگران رو بپذیرید و زندگی خودت بکن
اردشیری
توزندگیتو بکن بگذار دیگران هم زندگیشان بکنن (سرت تو کار خودت باشه)
ماريا
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
سحر
سرت.به.زندگی خودت باش
Memol
بذار دیگران زندگیشونو بکنن.
دریا
تو زندگی خودتو کن سرت تو زندگی خودت باشه
غزال سرخ
به نقل از هزاره:
به کار مردم/دیگران کاری نداشتن
زندگی خود را کردن
رواداری نشان دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی live and let live
کلمه : live and let live
املای فارسی : لایو اند لفت
اشتباه تایپی : مهرث شدی مثف مهرث
عکس live and let live : در گوگل

آیا معنی live and let live مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )