برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

little by little


کم کم، خرده خرده، به تدریج، خرد خرد

بررسی کلمه little by little

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in small amounts; gradually.

- Little by little, she saved her money.
[ترجمه زهرا] به تدریج ( یواش یواش ) او پولش رو ذخیره کرد
|
[ترجمه ترگمان] کم‌کم پول او را نجات داد
[ترجمه گوگل] کمی کم، پول او را نجات داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه little by little در جمله های نمونه

1. He is recovering little by little.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم دارد بهبود پیدا می‌کند
[ترجمه گوگل]او کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Little by little, he formulated his plan for escape.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم نقشه فرار را تنظیم کرد
[ترجمه گوگل]کمی کم کم، او طرح خود را برای فرار آماده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Little by little she came to understand why he had behaved the way he did.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم متوجه شد که چرا رفتار خود را با او رفتار کرده‌است
[ترجمه گوگل]کمی به او آمد تا متوجه شود چرا او رفتار او را انجام داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Little by little the snow disappeared.
[ترجمه ترگمان]کم‌کم برف ناپدید شد
[ترجمه گوگل]کمی برف ناپدید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه little by little به انگلیسی

little by little
• gradually, slowly

little by little را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

blieber of bizzle
کم کم
وحسد جون
پله به پله
الهام
یواش یواش
ngin
اندک اندک
fatemeh
Step by step~
قدم به قدم
😍😍😍🤗
کم کم ذره ذره اندک اندک
Or gradually in english
Maral
کم کم ؛ذره ذره ؛اندک اندک
Paix
SYN : bit by bit

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی little by little

کلمه : little by little
املای فارسی : لیتل با‌
اشتباه تایپی : مهففمث ذغ مهففمث
عکس little by little : در گوگل

آیا معنی little by little مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )