برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1401 100 1

lit

/ˈlɪt/ /lɪt/

زمان گذشته و اسم مفعول فعل: light، مخفف: ادبیات، زمان گذشته فعل light

بررسی کلمه lit

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "literature," writings such as dramas, poems, novels, essays, and stories, esp. those that have lasting artistic value.
( verb )
• : تعریف: a past tense and past participle of light
مشابه: alight
( verb )
• : تعریف: a past tense and past participle of light

واژه lit در جمله های نمونه

1. she lit a fire to reduce the chill
برای کاستن سرما آتش روشن کرد.

2. her face lit up at the sight of her child
با دیدن فرزندش چهره‌اش روشن‌تر شد.

3. the hall was lit with little electrics
تالار توسط لامپ‌های کوچک برقی روشن شده بود.

4. with his teeth he nipped the cigar's end and then lit it
با دندان ته سیگار برگ را کند و سپس آن را روشن کرد.

5. A sudden glare of headlights lit the driveway.
[ترجمه ترگمان]نور چراغ‌های جلوی اتومبیل را روشن کرد
[ترجمه گوگل]چراغهای ناگهانی چراغهای جلو راه ورودی را روشن می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He ignored all the 'No Smoking' signs and lit up a cigarette.
[ترجمه ترگمان] همه علایئم سیگار کشیدن را نادیده گرفت و سیگاری آتش زد|
[ترجمه ترگمان]همه علایم سیگار کشیدن را نادیده گرفت و سیگاری آتش زد
[ترجمه گوگل]او تمام نشانه های سیگاری را نادیده گرفت و سیگار را روشن کرد
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با lit به فارسی

مخفف: (خودمانی) literary criticism
(فرانسه) واگن مسافربر (دارای بستر خواب)، واگن خواب، واگون لی، اطاق ترن دارای خوابگاه

معنی lit در دیکشنری تخصصی

lit
[ریاضیات] وصل

معنی کلمه lit به انگلیسی

lit
• illuminated, made light; aflame
lit a beacon
• illuminated a guiding light, lit a warning light
lit a candle
• kindled a candle's flame
lit match
• burning match, match that has been ignited
being lit
• being illuminated, being lightened up; being ignited; enthusiasm

lit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahdi.hs94
عالی - هیجان انگیز
Hizan
با حال
مرتضی بزرگیان
روشن، روشن‌شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lit
کلمه : lit
املای فارسی : لیت
اشتباه تایپی : مهف
عکس lit : در گوگل

آیا معنی lit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )