برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1405 100 1

lions


خلیج لیون (بخشی از مدیترانه میان شهر تولون و اسپانیا)

معنی عبارات مرتبط با lions به فارسی

باشگاه لایونز (باشگاه اجتماعی و خدمات مردمی)

معنی کلمه lions به انگلیسی

lions club
• charitable club devoted to the promotion of responsible citizenship and good government and community and national and international welfare
lions share
• if you get the lion's share of something, you get the largest part of it, leaving very little for other people.
a tail to lions
• better to be last among the best rather than first among the mediocre (from "a tail to lions and not a head to foxes")

lions را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

saghaey
شیرها
جمع کلمهlion
سیروسی
شیر ها
lion شیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lions
کلمه : lions
املای فارسی : لینس
اشتباه تایپی : مهخدس
عکس lions : در گوگل

آیا معنی lions مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )