برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1393 100 1

lightning conductor

معنی کلمه lightning conductor به انگلیسی

lightning conductor
• metal device used to divert the electrical current of lighting bolts
• a lightning conductor is a long, thin piece of metal on top of a building that attracts lightning and allows it to reach the ground safely.

lightning conductor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
رسانای برق‌گیر
دادمند
اتصال زمین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lightning conductor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )