برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

lift a finger to do something


(خودمانی - معمولا در جمله ی منفی) در انجام کاری کمک کردن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد امین
کاری/تلاشی کردن برای...
تکانی به خود دادن برای...
قدمی برداشتن در جهت...
گلی گل گلی
بلند انگشت به انجام کاری
(برای انجام کاری انگشت خود را بلند کنید : Raise your finger to do something)
سارافرجپور
به کسی خیر رسوندن
به کسی کمک کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lift a finger to do something

کلمه : lift a finger to do something
املای فارسی : لیفت ا فینگر تو دو سامتینگ
اشتباه تایپی : مهبف ش بهدلثق فخ یخ سخئثفاهدل
عکس lift a finger to do something : در گوگل

آیا معنی lift a finger to do something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )