برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

lifetime

/ˈlaɪfˌtaɪm/ /ˈlaɪftaɪm/

معنی: عمر، ابد، حیات، دوره زندگی، مادام العمر، مدت زندگی
معانی دیگر: (یک) عمر، زیست زمان، طی عمر، زمان دراز، دوران طولانی، وابسته به تمام عمر، همه عمری

بررسی کلمه lifetime

اسم ( noun )
(1) تعریف: the time during which a person's life continues.
مشابه: age, life

(2) تعریف: the predicted or typical duration of useful function, as of a product.
مشابه: life
صفت ( adjective )
• : تعریف: for the duration of life; lifelong.
مشابه: life

- a lifetime prison sentence
[ترجمه ترگمان] محکومیت حبس ابد
[ترجمه گوگل] یک زندان زندان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه lifetime در جمله های نمونه

1. a lifetime job
شغل همیشگی

2. a lifetime of poverty and hunger
یک عمر فقر و گرسنگی

3. persian carpets last a lifetime
فرش‌های ایران یک عمر دوام دارند.

4. i never thought that the fall of communism would happen during my lifetime
هرگز فکر نمی‌کردم که زوال کمونیسم در زمان حیات من اتفاق بیافتد.

5. True mastery of any skill takes a lifetime.
[ترجمه علی] چیرگی واقعی در هر مهارتی یک عمر زمان می برد
|
[ترجمه ترگمان]تسلط حقیقی هر مهارتی یک عمر طول می‌کشد
[ترجمه گوگل]استعداد واقعی هر مهارت طول می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. If you can get happiness in this lifetime, who may displaced.
[ترجمه ترگمان]اگر بتوانید در این دوران زندگی شادی را به دست آورید، چه کسی ممکن است آواره شود
[ترجمه گوگل]اگر بتوانید در این طول عمر شادی ببخشید، ممکن است که آوارگی داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ب ...

مترادف lifetime

عمر (اسم)
life , age , lifetime
ابد (اسم)
eternity , lifetime , perpetuity
حیات (اسم)
life , lifetime , brio , vita
دوره زندگی (اسم)
lifetime , life cycle , life history
مادام العمر (اسم)
lifetime
مدت زندگی (اسم)
lifetime

معنی lifetime در دیکشنری تخصصی

lifetime
[برق و الکترونیک] طول عمر
[ریاضیات] درازای زندگی
[آمار] توزیع طول عمر
[برق و الکترونیک] کاهش طول عمر
[برق و الکترونیک] طول عمر الکترون
[برق و الکترونیک] طول عمر حفره
[برق و الکترونیک] طول عمر حامل های اکثریت
[ریاضیات] عمر متوسط
[برق و الکترونیک] طول عمر حامل های اقلیت
[برق و الکترونیک] طول عمر حجمی فاصله زمانی متوسط بین تولید و باز ترکیب حاملهای اقلیت در نیمرسانای همگن .

معنی کلمه lifetime به انگلیسی

lifetime
• span of a person's life, time during which a person is alive; period of time during which something functions or exists
• lifelong
• a lifetime is the length of time that someone is alive.
• the lifetime of something is the period of time that it lasts.
chance of a lifetime
• opportunity that will never come again, rare opportunity
his lifetime
• the days of his life, the duration of his life, the days of his existence
legacy during lifetime
• property that is transferred before the death of the testator
once in a lifetime
• extremely rare, will never happen again

lifetime را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower

کلِ زندگی،
تمام‌ِ زندگی،
طیِ زندگی،
mahsa
یک عمر زندگی
Maeyam
Life means: Having you for a lifetime...♡🕊
محدثه فرومدی
طول زندگی
مهدیه سلطانی
مادام‌العمر
غزال سرخ
زمان حیات
[در] طولِ عمر
حجت اسماعیلی
طولانی مدت
Farzad sami
He has the influence of high verbal power because he has a high position
Preferably or necessarily remember you will need a white winged angel for a lifetime

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lifetime

کلمه : lifetime
املای فارسی : لایفتایم
اشتباه تایپی : مهبثفهئث
عکس lifetime : در گوگل

آیا معنی lifetime مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )