برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1434 100 1

life span

/ˈlaɪfˈspæn/ /laɪfspæn/

رجوع شود به: lifetime

بررسی کلمه life span

اسم ( noun )
• : تعریف: the length of time that an individual of any species lives or can be expected to live.
مشابه: life

معنی life span در دیکشنری تخصصی

life span
[عمران و معماری] دوره عمر
[بهداشت] طول عمر

معنی کلمه life span به انگلیسی

life span
• number of years that an animal or plant is expected to live

life span را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Javat
طول عمر
حسین
فراخنای زندگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی life span
کلمه : life span
املای فارسی : لایف اسپن
اشتباه تایپی : مهبث سحشد
عکس life span : در گوگل

آیا معنی life span مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )