برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

liege man

/ˈliːdʒˈmæn/ /liːdʒmæn/

هم بیعت نسبت به تیولدار، وفادار، رعیت جان نثار

liege man را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
هم بیعت نسبت به تیولدار، وفادار، رعیت جان نثار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی liege man
کلمه : liege man
املای فارسی : لیژ من
اشتباه تایپی : مهثلث ئشد
عکس liege man : در گوگل

آیا معنی liege man مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )