برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
lie - at - the - heart - of - something
شبکه مترجمین ایران

lie at the heart of something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
مهمترین بخش چیزی بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lie at the heart of something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )