برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

lick up


لف لف خوردن، (مثل سگ و گربه) بازبان خوردن

واژه lick up در جمله های نمونه

1. The dog licked up the water on the floor.
[ترجمه ترگمان]سگ آب را روی زمین لیسید
[ترجمه گوگل]سگ آب را روی زمین گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cat licked up all the milk which had overflowed onto the floor.
[ترجمه ترگمان]گربه همه شیر را که روی زمین ریخته بود لیسید
[ترجمه گوگل]گربه تمام شیرهایی را که روی زمین فرو ریخته بودند، لایک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The buildings were licked up by the flames.
[ترجمه ترگمان]ساختمان‌ها با شعله‌های آتش از هم پاشیده بودند
[ترجمه گوگل]ساختمان ها توسط شعله های آتش سوزانده شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A cat licked up the drops spilt on the floor.
[ترجمه ترگمان]گربه روی زمین افتاد
[ترجمه گوگل]یک گربه لیپید قطره های ریخته شده روی زمین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه lick up به انگلیسی

lick up
• (slang ) ass licking

lick up را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lick up

کلمه : lick up
املای فارسی : لیکک آاپ
اشتباه تایپی : مهزن عح
عکس lick up : در گوگل

آیا معنی lick up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )