برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

lick one's chops


با اشتیاق چشم به راه یا گوش به زنگ بودن

lick one's chops را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lick ones chops

کلمه : lick one's chops
املای فارسی : لیکک انئس چپس
اشتباه تایپی : مهزن خدث'س زاخحس
عکس lick one's chops : در گوگل

آیا معنی lick one's chops مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )