برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

lick into shape

/ˈlɪkˌɪnˈtuːˈʃeɪp/ /lɪkˈɪntəʃeɪp/

(عامیانه) با کار و دقت زیاد سرو صورت دادن (به چیزی)، بشکل در اوردن کنایه از بچه خرس است که دراثرلیسیدن مادرش بصورت تمیزی درمیاید

بررسی کلمه lick into shape

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to complete satisfactorily through hard work or discipline.

معنی کلمه lick into shape به انگلیسی

lick into shape
• make fit, make into proper form; shape, mold, form

lick into shape را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh baballoo
به معنی لیسیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lick into shape

کلمه : lick into shape
املای فارسی : لیکک اینتو شیپ
اشتباه تایپی : مهزن هدفخ ساشحث
عکس lick into shape : در گوگل

آیا معنی lick into shape مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )