برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

license plate

/ˈlaɪsənsˈpleɪt/ /ˈlaɪsnspleɪt/

معنی: پلاک
معانی دیگر: (انگلیس: number-plate) نمره ی اتومبیل (وسایر وسایط نقلیه)

بررسی کلمه license plate

اسم ( noun )
• : تعریف: a metal tag or plate displayed on a motor vehicle and bearing a registration number that qualifies the vehicle as legal to drive on public highways and roads.

واژه license plate در جمله های نمونه

1. Did anyone see the car's license plate?
[ترجمه نیایش] آیا کسی پلاک ماشین را دید؟
|
[ترجمه ترگمان]کسی پلاک ماشین ماشین‌رو دیده؟
[ترجمه گوگل]آیا کسی را مجذوب خود کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He glanced at the license plate as he walked behind the car on his way across the street and into the house.
[ترجمه ترگمان]وقتی از خیابان گذشت و وارد خانه شد به شماره پلاک اتومبیل نگاه کرد
[ترجمه گوگل]او در حالی که پشت ماشین راه می رفت در خیابان و به داخل خانه، به شماره پلاک نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It sells buttons, bumper stickers, jewelry, license plate frames and other items at conventions and rallies.
[ترجمه ترگمان]این سرویس دکمه، برچسب سپر، جواهرات، قاب پلاک و اقلام دیگر را در قراردادها و گردهمایی‌ها به فروش می‌رساند
[ترجمه گوگل]این دکمه ها، برچسب های سپر، جواهرات، قاب های مجلسی و موارد دیگر در کنوانسیون ها و تظاهرات فروش می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف license plate

پلاک (اسم)
tag , plate , plaque , license plate

معنی کلمه license plate به انگلیسی

license plate
• plate inscribed with the registration number of a vehicle
• a vehicle's license plates are the signs on the front and back that show its registration number.

license plate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
پلاک
بهار ابراهیمی
پلاک وسایل نقلیه مانند ماشین
هرا
شماره پلاک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی license plate

کلمه : license plate
املای فارسی : لایسنس پلیت
اشتباه تایپی : مهزثدسث حمشفث
عکس license plate : در گوگل

آیا معنی license plate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )