برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

liberty island


جزیره ی آزادی (در بندرگاه نیویورک - مجسمه ی آزادی در آن قرار دارد)

liberty island را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sogand
it s an adj
it means freedom island
جزیره ی آزادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی liberty island

کلمه : liberty island
املای فارسی : لیبرتی آیلند
اشتباه تایپی : مهذثقفغ هسمشدی
عکس liberty island : در گوگل

آیا معنی liberty island مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )