برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1433 100 1

level best

/ˈlevl̩ˈbest/ /ˈlevl̩best/

خیلی عالی، خیلی خوب، بسیار عالی

واژه level best در جمله های نمونه

1. Do one's level best.
[ترجمه ترگمان]بهترین کار را انجام دهید
[ترجمه گوگل]بهترین سطح را داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'll do my level best to help you.
[ترجمه ترگمان]من نهایت تلاشمو می‌کنم تا بهت کمک کنم
[ترجمه گوگل]من بهترین سطح را برای کمک به شما انجام خواهم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Even so he did his level best with the new ball.
[ترجمه ترگمان]حتی با این حساب، با توپ جدید خود را به بهترین نحو انجام داده بود
[ترجمه گوگل]با این حال، او با توپ جدید بهترین ها را انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We did our level best to look fascinated.
[ترجمه ترگمان]ما منت‌های تلاش خود را انجام دادیم تا مجذوب آن باشیم
[ترجمه گوگل]ما سطح ما را بهترین نگاه به مجذوب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی عبارات مرتبط با level best به فارسی

(عامیانه) بیشترین سعی (کسی)، حداکثر کوشش

معنی کلمه level best به انگلیسی

do one's level best
• do one's absolute best, do the best one can

level best را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی level best
کلمه : level best
املای فارسی : لول بست
اشتباه تایپی : مثرثم ذثسف
عکس level best : در گوگل

آیا معنی level best مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )