برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

leukocytopenia

معنی کلمه leukocytopenia به انگلیسی

leukocytopenia
• decrease in white blood cells (medicine)

leukocytopenia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهتاب پرتو
کاهش گلبول سفید خون

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی leukocytopenia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )