برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

leukaemia

واژه leukaemia در جمله های نمونه

1. Cases of leukaemia in the area near the nuclear reactor have risen by a factor of four.
[ترجمه ترگمان]مواردی از سرطان خون در منطقه نزدیک به رآکتور هسته‌ای به میزان ۴ نفر افزایش‌یافته است
[ترجمه گوگل]موارد لوسمی در ناحیه نزدیک راکتور هسته ای با چهار برابر افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The newspapers are full of stories of leukaemia clusters near nuclear establishments.
[ترجمه ترگمان]این روزنامه‌ها پر از داستان‌هایی از خوشه‌های سرطان خون در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای هستند
[ترجمه گوگل]روزنامه ها پر از داستان های خوشه های لوسمی در نزدیکی تاسیسات هسته ای هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They found an increased incidence of childhood leukaemia in some areas.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها میزان شیوع سرطان دوران کودکی را در برخی مناطق کشف کردند
[ترجمه گوگل]آنها میزان بروز لوسمی دوران کودکی در بعضی از مناطق را افزایش دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He's being treated with steroids for leukaemia.
[ترجمه ترگمان]برای سرطان خون با ...

معنی کلمه leukaemia به انگلیسی

leukaemia
• type of cancer of the bone marrow in which there is an excessive production of white blood cells
• leukaemia is a serious illness which affects the blood.

leukaemia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
لوسمی، سرطان خون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی leukaemia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )