برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

let someone know


(به کسی) اطلاع دادن، اعلام کردن، خبر دادن

let someone know را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Baran
Tell sb sth
حسن امامی
به کسی خبر دادن
مثال let me know if you can come to the party
به من خبر بده اگر میتونی به جشن بیایی؟
Sara
به کسی چیزی گفتن
Asra
Let us know when you get there

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی let someone know

کلمه : let someone know
املای فارسی : لفت ساموان نو
اشتباه تایپی : مثف سخئثخدث ندخص
عکس let someone know : در گوگل

آیا معنی let someone know مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )