برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

legitimate

/ləˈdʒɪtəmət/ /lɪˈdʒɪtɪmət/

معنی: درست، قانونی، مشروع، برحق، حلال زاده، مشروع کردن
معانی دیگر: دادیکی، پذیرفتنی، معقول، منطقی، به حق، محق، (پادشاه و غیره) وارث قانونی، روا، توجیه پذیر، توجیه کردنی، موجه، به جا، طبق مقررات و اصول و غیره، (تئاتر) نمایش روی صحنه و زنده (در برابر نمایش روی فیلم یا تلویزیون و غیره)

بررسی کلمه legitimate

صفت ( adjective )
(1) تعریف: in accordance with the law or rules (used especially when the breaking of laws or rules is suspected).
مترادف: lawful, legal, licit
متضاد: illegal, illegitimate, illicit
مشابه: de jure, fair, right, rightful, true, valid

- Upon investigation, it was found that these were legitimate business dealings.
[ترجمه r . m] پس از تحقیق متوجه شدیم که این شغل ها قانونی هستند
|
[ترجمه ترگمان] پس از بررسی، مشخص شد که این معاملات تجاری قانونی هستند
[ترجمه گوگل] پس از تحقیق، متوجه شدیم که این ها مشاغل مشروع هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He was shown to be the legitimate heir to the throne.
[ترجمه ترگمان] او وارث قانونی تاج و تخت بود
[ترجمه گوگل] او نشان داده شده است که وارث قانونی تاج و تخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: valid, justified, or deserved.
• مترادف: ...

واژه legitimate در جمله های نمونه

1. a legitimate business
کاسبی مشروع

2. a legitimate claim
ادعای قانونی

3. a legitimate conclusion
نتیجه‌گیری درست

4. two legitimate daughters and one illegitimate son
دو دختر حلال‌زاده و یک پسر حرامزاده

5. he claimed to be the legitimate son of the king
او ادعا می‌کرد که پسر مشروع پادشاه است.

6. the mafia was trying to muscle in on legitimate businesses
مافیا می‌کوشیدکسب و کارهای قانونی را به زور وادار به مشارکت کند.

7. It seemed a perfectly legitimate question.
[ترجمه ترگمان] یه سوال کاملا قانونی به نظر میومد
[ترجمه گوگل]این یک سوال کاملا مشروع بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The government will not seek to disrupt the legitimate business activities of the defendant.
[ترجمه ترگمان]دولت به دنبال اخلال در فعالیت‌های تجاری قانونی متهم نخواهد بود
[ترجمه گوگل]دولت نمی خواهد فعالیت های تجاری قانونی متهم را مختل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف legitimate

درست (صفت)
right , upright , straight , true , perfect , genuine , correct , out-and-out , accurate , exact , valid , just , authentic , even , whole , entire , trustworthy , straightforward , plumb , veracious , legitimate , conscionable , orthodox , incorrupt , indefectible , integral , leveling , well-advised
قانونی (صفت)
valid , rightful , lawful , standard , canonical , legal , juridical , legitimate , statutory , forensic , normative , licit
مشروع (صفت)
just , rightful , lawful , loyal , legal , legitimate , licit
برحق (صفت)
legitimate
حلال زاده (صفت)
legitimate
مشروع کردن (فعل)
legitimate , legitimatize , legitimize

معنی legitimate در دیکشنری تخصصی

legitimate
[حقوق] مشروع، قانونی، برحق، حلال زاده
[ریاضیات] متغیر قانونی
[ریاضیات] متغیر های مجاز

معنی کلمه legitimate به انگلیسی

legitimate
• make valid; make lawful; make legitimate; justify, make permissible
• legal, lawful; acceptable; justified; reasonable, logical; born of parents who are legally married; correct, sound; authorized
• something that is legitimate is acceptable according to the law.
• something, such as a claim or an argument, that is legitimate is reasonable and justified.
• someone who is legitimate was born of parents who were legally married at the time, and can claim a share of their wealth or possessions when they die.
• to legitimate something means the same as to legitimize it.
legitimate claim
• legal claim
legitimate purpose
• justifiable goal, warrantable purpose
legitimate request
• acceptable request
legitimate use
• legal use, lawful usage

legitimate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farnaz
Fair or reasonable,acceptable or allowed by law
الهام قدوسی
متعارف
محدثه فرومدی
be legitimated = مشروعیت یافتن، مشروعیت پیدا کردن, مشروع شدن
محدثه فرومدی
مشروعیت بخشیدن، مشروعیت‌بخشی
میلاد علی پور
حقیقی، واقعی
الی
مشروع
حلال
Ayda
Valid, reasonable, legal , lawful, fair
بهروز مددی
قانونی
مشروع
توجیه پذیر
موجه
محمد حاتمی نژاد
موجه
متعارف
English User
معقول و روی حساب و کتاب
برحق و قانونی و مشروع
مرتضی رجبی
قانونی ، منطقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی legitimate

کلمه : legitimate
املای فارسی : لگیتیمت
اشتباه تایپی : مثلهفهئشفث
عکس legitimate : در گوگل

آیا معنی legitimate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )