برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

legislative body or assembly


هیئت مققنه

legislative body or assembly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهگذر
نهاد قانونگذاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی legislative body or assembly

کلمه : legislative body or assembly
املای فارسی : لگیسلتیو بودی آور اسمبلی
اشتباه تایپی : مثلهسمشفهرث ذخیغ خق شسسثئذمغ
عکس legislative body or assembly : در گوگل

آیا معنی legislative body or assembly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )