برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1711 100 1
شبکه مترجمین ایران

legislative assembly

/ˈledʒəsˌletɪvəˈsembli/ /ˈledʒɪslətɪvəˈsembli/

معنی: مجلس قانونگذاری، مجلس شورای ملی

واژه legislative assembly در جمله های نمونه

1. It effectively ended when a new Legislative Assembly was formed following the November state elections.
[ترجمه ترگمان]این مساله به طور موثر زمانی به پایان رسید که مجلس قانونگذاری جدید پس از انتخابات ماه نوامبر تشکیل شد
[ترجمه گوگل]این به طور موثری به پایان رسید زمانی که یک مجلس قانونی جدید پس از انتخابات دولتی نوامبر تشکیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is a unicameral Legislative Assembly of 70 seats, 6of which are elected by universal adult suffrage for five years.
[ترجمه ترگمان]یک مجلس قانونگذاری از ۷۰ کرسی وجود دارد که ۶ مورد آن با حق رای بزرگسالان جهانی برای پنج سال انتخاب می‌شوند
[ترجمه گوگل]یک مجمع قانونگذاری یک مجلس از 70 کرسی وجود دارد، که 6 مورد آن توسط پنجساله انتخاب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There is no legislative assembly, although the formation of an advisory assembly has been under consideration since 1980.
[ترجمه ترگمان]هیچ مجمع قانون گذاری وجود ندارد، اگرچه تشکیل یک مجمع مشاوره‌ای از سال ۱۹۸۰ مورد توجه بوده‌است
[ترجمه گوگل]هیچ مجلس قانونگذاری وجود ندارد، اگر چه تشکیل مجمع مشورتی از سال 1980 مورد بررسی قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف legislative assembly

مجلس قانونگذاری (اسم)
legislative assembly
مجلس شورای ملی (اسم)
legislative assembly

معنی کلمه legislative assembly به انگلیسی

legislative assembly
• branch of the lawmaking body in certain state governments (usa)

legislative assembly را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی legislative assembly

کلمه : legislative assembly
املای فارسی : لگیسلتیو اسمبلی
اشتباه تایپی : مثلهسمشفهرث شسسثئذمغ
عکس legislative assembly : در گوگل

آیا معنی legislative assembly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )