برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1407 100 1

legalism

/ˈliːɡəˌlɪzəm/ /ˈliːɡəlɪzəm/

معنی: رستگاری از راه نیکوکاری، افراط در مراعات قانون، اصول قانون پرستی
معانی دیگر: پیروی سفت و سخت از قانون

بررسی کلمه legalism

اسم ( noun )
مشتقات: legalistic (adj.), legalistically (adv.), legalist (n.)
• : تعریف: strict adherence to the law, esp. excessive conformity to a literal interpretation of the law.

واژه legalism در جمله های نمونه

1. Instead of careful legalisms, there was an easy flow of answers, even if some were too pat.
[ترجمه ترگمان]به جای of دقیق، یک جریان آرام از پاسخ‌ها وجود داشت، حتی اگر برخی از آن‌ها دست به دست هم می‌دادند
[ترجمه گوگل]به جای قانونی بودن دقیق، یک جریان آسان از پاسخ ها وجود داشت، حتی اگر بعضی از آنها خیلی ضعیف بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Jesus did not teach legalism and Paul did not teach antinomianism.
[ترجمه ترگمان]مسیح به legalism درس نمی‌داد و پاول به antinomianism درس نمی‌داد
[ترجمه گوگل]عیسی قانونمندی را تدریس نمی کرد و پولس تدریس نمی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Religious legalism errs the gospel the desire and strength to keep the law the Christian life.
[ترجمه ترگمان]legalism مذهبی انجیل را به عنوان آرزو و قدرت برای حفظ قانون زندگی مسیحی تبلیغ می‌کردند
[ترجمه گوگل]قانونگرائی مذهبی اشتباه می کند انجیل میل و قدرت برای حفظ قانون زندگی مسیحی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Legalism and democratization are prerequisites for public participation in the WTO dispute settlement.
...

مترادف legalism

رستگاری از راه نیکوکاری (اسم)
legalism
افراط در مراعات قانون (اسم)
legalism
اصول قانون پرستی (اسم)
legalism

معنی legalism در دیکشنری تخصصی

legalism
[حقوق] قانون گرایی، اعتقاد به اصالت قانون

معنی کلمه legalism به انگلیسی

legalism
• obsessive adherence to rules; pedantry; doctrine that salvation is gained through good works (christianity)

legalism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
Guidance هدايت كردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی legalism
کلمه : legalism
املای فارسی : لگلیسم
اشتباه تایپی : مثلشمهسئ
عکس legalism : در گوگل

آیا معنی legalism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )