برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

legal reserve

/ˈliːɡəlrəˈzɝːv/ /ˈliːɡəlrɪˈzɜːv/

(وجوهی که بانک ها و غیره موظف اند به عنوان ذخیره در صندوق داشته باشند) اندوخته ی قانونی

واژه legal reserve در جمله های نمونه

1. Thus, the legal reserve ratiotogether with the dollar amount of bank reserves are the factors that set theupper limit to money creation.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، ذخایر احتیاطی قانونی با مقدار دلار ذخایر بانکی عواملی هستند که محدودیت را به ایجاد پول اختصاص می‌دهند
[ترجمه گوگل]بنابراين، ذخيره قانونی با مقدار دلار ذخاير بانک، عواملي است که محدوديت بيشتري را به ايجاد پول اختصاص ميدهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And the monetary control means mainly includes legal reserve requirement rate control, rediscount rate control, and open market business control, etc.
[ترجمه ترگمان]و ابزارهای کنترل پولی عمدتا شامل کنترل نرخ الزام ذخیره قانونی، کنترل نرخ rediscount، و کنترل کسب‌وکار بازار و غیره است
[ترجمه گوگل]بدین ترتیب کنترل پولی عمدتا شامل کنترل میزان احتساب احتمالی قانونی، کنترل نرخ بازپرداخت و کنترل بازاری بازاریابی و غیره می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The capital used for legal reserve should come mainly from enterprises' investments and government investment is taken as assistant support.
[ترجمه ترگمان]سرمایه مورد استفاده برای ذخیره قانونی باید عمدتا از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی به عنوان دستیار پشتیبانی شود
[ترجمه گوگل]سرمایه مورد استفاده برای رزرو قانونی باید به طور عمده از سرمایه گ ...

معنی legal reserve در دیکشنری تخصصی

Legal Reserve
[حسابداری] اندوخته قانونی

معنی کلمه legal reserve به انگلیسی

legal reserve
• reserve required according to reserve requirements

legal reserve را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی legal reserve

کلمه : Legal Reserve
املای فارسی : لیگال رزرو
اشتباه تایپی : مثلشم قثسثقرث
عکس Legal Reserve : در گوگل

آیا معنی legal reserve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )