برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

leg

/ˈleɡ/ /leɡ/

معنی: پا، قسمت، پایه، بخش، ساق پا، ساق، مرحله، پاچه، ران، دوندگی کردن
معانی دیگر: پا (از بالای زانو تا مچ پا)، لنگ، لنگ و پاچه، (گوشت) ران، (هر چیزی که به شکل پا باشد و یا عمل پا را انجام دهد) پایه، رکن، ستون، (مسابقه و سفر و غیره) مرحله، دور (یک دور دور میدان یا یک درازای مسیر دویدن و غیره)، گامه، پایی، وابسته به پا، (عامیانه) راه رفتن، شلنگ انداختن، دویدن، (شلوار) پاچه، (جوراب زنانه) ساق، (مثلث) ضلع (ولی نه وتر)، پهلو، بر، (جمع - خودمانی - فیلم سینمایی) قدرت جلب مشتری، محبوبیت، با پا به جلو راندن (به ویژه قایق را)، مخفف:، قانونی، مقننه، ساقه، پاچه شلوار، پا زدن

بررسی کلمه leg

اسم ( noun )
مشتقات: legless (adj.), leglike (adj.)
عبارات: on (one's) last legs, a leg to stand on
(1) تعریف: one of the limbs that support and transport the animal or human body.
مشابه: appendage, limb

(2) تعریف: something similar to a leg in appearance and function, such as the supports of a chair or table.

(3) تعریف: the part of a pair of pants that covers the leg.

(4) تعریف: a specific distance in a journey or race.
مشابه: stage

واژه leg در جمله های نمونه

1. leg armor
زره پا،رانین

2. leg it
(عامیانه) راه رفتن،شلنگ انداختن،دویدن

3. a leg bends at the knee
پا از زانو خم می‌شود.

4. a leg of lamb
یک ران گوسفند

5. chicken leg
ران مرغ

6. a bum leg
پای شل

7. a game leg
پای شل

8. his left leg is lame
پای چپ او لنگ است.

9. the table's leg has become loose
پایه‌ی میز لق شده است.

10. gain a leg (on)
یک مرحله جلو زدن (از)

11. give a leg up
(عامیانه) 1- (در سوار شدن بر اسب کسی را) کمک کردن 2- فرجه دادن،(در پیشرفت و غیره) یاری دادن

12. make a leg
(با خم کردن زانو) تعظیم کردن

13. pull someone's leg
(عامیانه) کسی را دست انداختن یا مورد شوخی و گول‌زنی قرار دادن

14. shake a leg
(خودمانی) 1- شتاب کردن،عجله کردن

15. shake a leg
رقصیدن،پایکوبی
...

مترادف leg

پا (اسم)
support , strength , partner , accident , chance , happening , foot , leg , paw , bottom , ground , end , account , part , power , peg , foundation , ped , pod , playmate
قسمت (اسم)
detachment , section , party , leg , share , portion , sect , lot , division , dole , proportion , segment , canton , arm , chapter , department , ratio , plank , feck , parcel , percentage , compartment , snick , grist , internode , kismet , rasher , whang
پایه (اسم)
base , stand , stock , measure , leg , ground , pile , status , prop , mark , degree , grade , basis , stalk , root , stage , mount , rank , stratum , buttress , stanchion , foundation , bedrock , radix , fulcrum , headstock , outrigger , cantilever , sill , column , pillar , phase , footpath , fundament , groundsel , groundwork , mounting , pediment , principium , thallus
بخش (اسم)
section , party , region , leg , part , share , portion , sect , lot , division , fate , distribution , precinct , segment , canton , branch , member , zone , district , subregion , department , item , piece , heritage , quarter , borough , parish , sector , parcel , commune , county , riding , moiety , installment , squadron , wing of building
ساق پا (اسم)
leg , crus , shin , shank
ساق (اسم)
leg , stalk , crus , shin , leggings , pedicel , footstalk , peduncle , haulm
مرحله (اسم)
leg , point , period , degree , grade , stage , station , stadium , step , phase
پاچه (اسم)
foot , leg , trotter
ران (اسم)
leg , thigh
دوندگی کردن (فعل)
leg

معنی عبارات مرتبط با leg به فارسی

گریز، فرار
(انگلیس - بازی کریکت) امتیازی که در اثر خوردن گوی به چوگان دار به دست می آید
(عامیانه) راه رفتن، شلنگ انداختن، دویدن
دارای پاهای مثلثی شکل شبیه گوسفند، مثلک شکل سه گوش، مانند ران گوسفند
گول زنی، دست اندازی
پا گرم کن (انواع پوشش های پا که رقصگران و غیره می پوشند)
مبلغ گزاف، بسیار گران
یک مرحله جلو زدن (از)
طب، فلجی که به علت استعمال مشروبات الکلی ایجادمیشود
از یک پا شل
(با خم کردن زانو) تعظیم کردن
(پزشکی) التهاب سیاهرگ رانی، پای شیری، پادرد نوزاد (معمولا در اثر عفونت هنگام زایمان)، ورم پای نوزاد همراه با درد بهنگام زایمان
پای چوبی، پای ساختگی
(عامیانه) کسی را دست انداختن یا مورد شوخی و گول زنی قرار دادن
...

معنی leg در دیکشنری تخصصی

leg
[عمران و معماری] پایه
[فوتبال] ساق پا
[مهندسی گاز] پایه ، ساق
[زمین شناسی] پایه، پا
[نساجی] ساقه ( در کشباف ) - بخشی از حلقه که با حلقه های سنکر و سوزن در ارتباط است
[ریاضیات] ساق
[معدن] پایه (چالزنی)
[نفت] پایه
[نفت] لنگر بندی پی پایه ی دکل
[نفت] سیستم هدایت پایه
[نفت] طول پایه
[کوه نوردی] مَزغَل
[ریاضیات] ساق یک مثلث، ضلع یک مثلث
[نفت] سرعت بالا آوردن پایه
[ریاضیات] طول ساق جوش
[نفت] چاه جا پایه
[نفت] پایه گوشه (درسکو)
[سینما] سه پایه کوتاه
[نفت] پایه ی دکل
[سینما] فیلم دو سوراخه
[عمران و معماری] بازوی تقاطع - شاخه یک تقاطع - شاخه یک همبر
...

معنی کلمه leg به انگلیسی

leg
• one of the two or four limbs that support and move an animal or human; part of the lower limb of a human from the knee to the ankle; something which resembles a leg; section of a garment which covers the leg; section of a course or journey
• move quickly, run (slang); go by foot
• your legs are the two long parts of your body between your hips and feet which you use for walking and running.
• the legs of an animal, bird, or insect are the thin parts of its body that it uses to stand on or to move across the ground.
• a leg of lamb or pork is a piece of meat from the thigh of a sheep, lamb, or pig.
• the legs of a table or chair are the thin vertical parts that touch the floor.
• a leg of a tour, journey, or visit is one part of it.
• a leg of a long race or competition is one stage or part of it.
• if someone pulls your leg, they tell you something untrue as a joke.
• if you say that someone does not have a leg to stand on, you mean that what they have done or said cannot be justified or proved.
• something that is on its last legs is in a very bad condition and will soon stop working or break; an informal use.
leg amputation
• surgical removal of a leg or part of a leg
leg room
• leg room is the amount of space, especially in a car or other vehicle, that is left in front of your seat for your legs.
leg up
• help (someone) mount a horse
leg warmers
• leggings, thick footless knit stockings worn over the lower legs (originally intended for warmth while dancing)
leg wound
• injury on the leg
artificial leg
• limb made out of plastic or another substance to replace a missing leg
broke ...

leg را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
پا
حسین
The legs of the chair
Farzin
زانو
نیک
همان (لِنگ) فارسی است که معنای پا می‌دهد (هم‌ریشگی زبان‌های هندواروپایی).
ایرزاد
leg
واژه ای ایرانی- اروپایی ست که به سورَت های زیر در زبان پارسی باغی( باقی) مانده و بهتر است بازیابی و از نو به کار گیری شود :
لَگَد : لَگ- اَد( اَد = پسوند نامساز )
لَگَن : لَگ- اَن ( اَن = پَسوند اَبزار و اُزو( عضو) ساز)
leg = لَگ
لَگ : از کمر تا مچ پا لَگ نامیده می شود.
پا/ پای : از مچ پا تا انگشتان پا
Farhood
✅ (مسابقه و سفر و غیره) مرحله،
دور (یک دور دور میدان یا یک درازای مسیر دویدن، شنا و غیره)

Who swam the lead-off leg of the race?

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی leg

کلمه : leg
املای فارسی : لیگ
اشتباه تایپی : مثل
عکس leg : در گوگل

آیا معنی leg مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )