برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

left handed compliment


تعارف غیر صمیمانه

left handed compliment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

او
Left-handed compliment :American english
Back-handed compliment:British english
متلک انداختن
Example :you've got a brain, use it.... Thanks for left-handed compliment!!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی left handed compliment

کلمه : left handed compliment
املای فارسی : لفت هندد کامپلیمنت
اشتباه تایپی : مثبف اشدیثی زخئحمهئثدف
عکس left handed compliment : در گوگل

آیا معنی left handed compliment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )